Johan Ulrik E. Knoff

OLJE, AKRYL OG AKVARELL.

For meg har det alltid vært viktig å bygge på det andre har gjort forut for meg.
Av forbilder har jeg sett opp til f.eks. Delacroix, Courbet, van Gogh. Som dem har jeg vært opptatt av det mellommenneskelige – krig og fred – mere enn det private.
Fra de politiske arbeidene på 70-tallet har jeg utviklet meg mot et mer abstrahert uttrykk med sterkere vekt på de rent maleriske verdiene – med utgangspunk fremdeles på det sette, enten det er selvproduserte skisser/foto eller fundne fotos som har gjort inntrykk på meg og gitt gjenklang. Teknisk har jeg beveget meg ifra en lang virkedag i oljemaleriet til akrylmaleriet – som gir et luftigere og lettere uttrykk.

Tanker rundt mine material – bilder.

Jeg har de siste 8 årene arbeidet med temaer knyttet til det 20. århundre.
Jeg er selv et ekte barn av århundret – som jeg anser som det mest brutale i menneskehetens historie.
Det 20. århundre er mitt erfaringsgrunnlag. Og som jeg har tenkt og arbeidet ut ifra.

I de siste 8 årene har jeg i min kunst forsøkt å binde erfaringene fra min egen oppvekst under 2. verdenskrig sammen med de store hendelsene gjennom hele århundret.
Rent arbeidsmessig har jeg kombinert pålimte gjenstander og leketøy på lerretet – ting som assosierer til barndom og krig – sammen med en delvis røfft pålagt, og med skar og skjær behandlet billedflate.

I noen av de siste arbeidene har jeg i tillegg lagt inn en del klare fargeflater som et kontrasterende element i billedflaten. Og som en honnør til min lærer proffessor Rickard Mortensen fra 60 – tallet. Som alltid snakket om klarhet i tanke og i bildet.

Temaet krig og barndom arbeidet jeg også med i en periode fra 1968 til 1972. Det resulterte den gangen i en rekke materialarbeider med objekter, leketøy, patroner, o.s.v.
Mange av disse arbeidene har fulgt med meg opp gjennom årene.
Det er ingen tilfeldighet at jeg nå, etter et langt liv i kunstens tjeneste, har grepet fatt i disse arbeidene og dette temaet på nytt.

Johan Ulrik Knoff. 28/1 2020.

8/8-2015
Jeg har i de siste fem år sett bakover på europeisk kunsthistorie og hentet inspirasjon derfra, særlig fra renessansen og framover. Samtidig forsøker jeg å fortelle noe om min egen tid, eller rettere sagt det 20. århundre (som jeg selv er et ekte barn av). Derfor har jeg gitt disse verkene en felles benevnelse: “20. århundre – mitt århundre”. Et århundre som jeg betrakter som det mest brutale i menneskehetens historie. To hendelser ruver framfor noe annet: de to verdenskrigene, som til sammen ofte blir kalt den store europeiske borgerkrigen. Og den kalde krigen etterpå med stedfortredende kriger, og atomtrusselen. I noen av maleriene har jeg gjengitt portretter av kjente eller mindre kjente personer (det er ikke mulig å ta med mange) som var med på å prege århundret – i positiv eller negativ forstand.

9/11-2022
Om mine materialarbeder.
I 2012 bestemte jeg meg for å begynne på en serie materialarbeider med en felles tittel: «Krig og barndom». Jeg er selv født før 2.verdenskrig, og vokste opp under krigen delvis i Ringsaker, delvis på Vinstra. Til disse arbeidene bruker jeg også undertittelen «20. århundre – mitt århundre». Det århundret som jeg ser på som det mest brutale i menneskehetens historie.

I de nevnte materialarbeidene forsøker jeg å gjenkalle minnene om disse oppvekstårene ved hjelp av til lerretet pålimte gjenstander som assosierer til barndom og krig – som leketøy: biler, fly, stridsvogner, patroner, o.s.v. Jeg dekker først lerretet med et lag plastmasse som jeg behandler med skjær og kutt for å få til en røffere overflate-struktur. I de siste arbeidene blander jeg bevisst sammen mine egne barndomsminner med den pågående konflikten i Ukraina, og tar utgangspunkt i aktuelle reportasje-fotos derfra.

CV

Johan Ulrik E. Knoff
Født på Ringsaker 1935

UTDANNELSE
Kunsthistorie og klassisk arkeologi, begge grunnf. ved Oslo Universitet.
Kunstakademiene i Oslo og København. Prof. Reidar Aulie og prof. Rickard Mortensen.

VIKTIGE SEPARATUTSTILLINGER
Kunstnernes Hus, Oslo. I København, Stockholm, Paris, Bergen, Trondheim, Lillehammer, Hamar.

VIKTIGE KOLLEKTIVUTSTILLINGER
Statens høstutstilling, UKS vårutstilling i Kunstnernes Hus, Østlandsutstillingen, Charlottenborg i København, Cite Internationale des Arts i Paris, Kunstbanken i Hamar, Henie Onstad Kunstsenter (Norsk POP).

INNKJØP
Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur (Nasjonalmuseet og Riksgalleriet). Norsk kulturråd. Sør-trøndelag fylke. Hedmark fylke. Oppland fylke. Akershus fylke. Div. kommuner.
Distrikshøgskolen og Idrettshøgskolen i Lillehammer. Norsk tipping.

UTSMYKNING
Ringsakeroperaen i Brumunddal. Nes kulturhus i Ringsaker. Norsk vegmuseum, Fåberg.
Kulturstugu, Vinstra.

NOEN SISTE SEPARATUTSTILLINGER
Åmotgården, Kongsvinger nov. 2015. Galleri Fjøset, Åsnes kunstforening nov. 2015.
Fylkeshuset i Hamar – regi Kunstbanken – tre store malerier sept/des 2015.
Hamar kunsforening, februar 2017.

SISTE KOLLEKTIVUTSTILLINGER
Norsk POP 1965- 1974 Henie Onstad Kunstsenter, Høvik 2015.
Frysja-kunstnerne, BOA, okt. 2017.

SISTE SEPARATUTSTILLING
Hamar kunstforening, febr. 2018.

STIPEND
Langaard stipend og opphold på Cite Internationale des Arts i Paris: 1993-1996-1998-2003/04-2007/08. Fritz Thaulow atelier på Cite, Paris, 2010.
Opphold i Skandinavisk Forening i Roma 1986-93-96-98.