Krig og barndom – de opposisjonelle

2019
150x195cm