JOHAN KNOFF

JOHAN KNOFF

Menu

Johan Ulrik E. Knoff

Olje, akryl og akvarell.

For meg har det alltid vært viktig å bygge på det andre har gjort forut for meg.
Av forbilder har jeg sett opp til f.eks. Delacroix, Courbet, van Gogh. Som dem har jeg vært opptatt av det mellommenneskelige – krig og fred – mere enn det private.
Fra de politiske arbeidene på 70-tallet har jeg utviklet meg mot et mer abstrahert uttrykk med sterkere vekt på de rent maleriske verdiene – med utgangspunk fremdeles på det sette, enten det er selvproduserte skisser/foto eller fundne fotos som har gjort inntrykk på meg og gitt gjenklang. Teknisk har jeg beveget meg ifra en lang virkedag i oljemaleriet til akrylmaleriet – som gir et luftigere og lettere uttrykk.


8/8-2015
Jeg har i de siste fem år sett bakover på europeisk kunsthistorie og hentet inspirasjon derfra, særlig fra renessansen og framover. Samtidig forsøker jeg å fortelle noe om min egen tid, eller rettere sagt det 20. århundre (som jeg selv er et ekte barn av). Derfor har jeg gitt disse verkene en felles benevnelse: “20. århundre – mitt århundre”. Et århundre som jeg betrakter som det mest brutale i menneskehetens historie. To hendelser ruver framfor noe annet: de to verdenskrigene, som til sammen ofte blir kalt den store europeiske borgerkrigen. Og den kalde krigen etterpå med stedfortredende kriger, og atomtrusselen. I noen av maleriene har jeg gjengitt portretter av kjente eller mindre kjente personer (det er ikke mulig å ta med mange) som var med på å prege århundret – i positiv eller negativ forstand.

Det kan virke forvirrende at jeg benytter kjente verker fra kunsthistorien som opplegg eller bakgrunn for disse arbeidene, når de jo skal handle om det 20. århundret og framover til nåtiden. Men jeg har lenge følt at Europa må søke tilbake til sine egne kulturelle røtter – som jeg mener er under angrep i dag – og ikke nødvendigvis alltid skjele til kinesisk, arabisk eller afrikansk kultur.
Med disse arbeidene peker jeg helt bevisst tilbake på den europeiske kulturarven, som er den gresk-romerske og den kristne arven. En arv som har bidratt så mye til verdenskulturen.

CV

Johan Ulrik E. Knoff
Født på Ringsaker 1935

Utdannelse:
Kunsthistorie og klassisk arkeologi ved Oslo Universitet
Kunstakademiene i Oslo og København

Separatutstillinger:
Kunstnernes Hus, Oslo. I København, Stockholm, Paris, Bergen, Trondheim, m.m.

Kollektivutstillinger:
Høstutstillingen. Østlandsutstillingen. Charlottenborg i Kbh. Cite International des Arts i Paris. Kunstbanken i Hamar. Henie – Onstad kunstsenter Høvik. m.m.

Innkjøp:
Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur (Nasjonalmuseet og Riksgalleriet). Norsk kulturråd. Sør-Trøndelag fylke. Hedmark fylke. Oppland fylke. Akershus gsk levitra coupon fylke.

Noen kommuner: Ringsaker, Hamar, Lillehammer, Nesodden, Varhaug. Distriktshøgskolen i Lilleh. Idrettshøgskolen i Lilleh. Norsk tipping a/s.

Utsmykning: Ringsakeroperaen, Brumunddal.

Siste separatutstilling:
Åmodtgården, Kongsvinger kunstforening. Nov. 2015 Galleri Fjøset, Åsnes kunstforening. Nov. 2015. Fylkeshuset i Hamar – i regi Kunstbanken. Tre store malerier, sept./ des. 2015.

Siste kollektivutstilling:
Norsk POP 1965-1974, Henie-Onstad kunstsenter Høvik. 2015